Skip to content

Bringing CLSs into the 21st century

The CLSP will be a one-stop-shop for CLS reporting. Coming in January 2025.

Have you had your say?

The CLSP is being developed to meet the specific needs of CLSs and CLSSA. If you are volunteering or working at a CLS, we want to know how the CLSP can help you.

If you did not complete the CLS System Survey in time, send us an email with your questions and concerns. We want this system to benefit all schools.

CLSSA is developing the Community Language  Schools Portal, otherwise known as the CLSP. It is a tool for CLSs to streamline reporting tasks like enrollment, attendance, personnel records, 
and training bookings. It will also handle CLS 
membership and funding management.

We’re seeking feedback from all 99 schools 
to make sure it meets their unique needs. Whether your school is big or small, we want to make sure you benefit. Please complete the CLS Systems Survey by December 30th to share your thoughts and concerns.

Join us in bringing the community language school sector into the 21st century.

شاهد هذا الفيديو باللغة العربية

تقوم CLSSA بتطوير بوابة مدارس اللغات المجتمعية ، والمعروفة أيضا باسم CLSP. إنها أداة ل CLSs لتبسيط مهام إعداد التقارير مثل تسجيل الطلاب. حضور. وثائق الموظف. وحجوزات التدريب. ستتعامل CLSP أيضا مع عضوية CLS والإدارة المالية.

نسعى للحصول على تعليقات من جميع المدارس البالغ عددها 99 مدرسة لضمان قدرتنا على تلبية احتياجاتهم الفريدة. سواء كانت مدرستك كبيرة أو صغيرة ، نريد التأكد من استفادتك منها.

يرجى إكمال استبيان أنظمة CLS بحلول 30 ديسمبر لمشاركة أفكارك ومخاوفك.

انضم إلينا في جلب قطاع مدارس اللغات المجتمعية إلى القرن الحادي والعشرين.

观看此中文视频

CLSSA 正在开发社区语言学校门户网站,也称为 CLSP。它是 CLS 简化注册、出勤、人事记录和培训预订等报告任务的工具。它还将处理 CLS 会员资格和资金管理。

我们正在寻求所有 99 所学校的反馈,以确保它满足他们的独特需求。无论您的学校是大还是小,我们都希望确保您受益。请在 12 月 30 日之前完成 CLS Systems 调查,分享您的想法和疑虑。

让我们和社区语言学校一起,在 21 世纪百尺杆头,更进一步。

این ویدیو را به زبان فارسی تماشا کنید

CLSSA در حال توسعه یک پورتال مدرسه زبان جامعه به نام CLSP است. این یک ابزار برای CLSs برای ساده سازی وظایف گزارش مانند ثبت نام دانش اموزان است. حضور. سوابق پرسنل و رزرو اموزش. همچنین به عضویت CLS و مدیریت بودجه کمک خواهد کرد.

ما به دنبال بازخورد از همه 99 مدرسه هستیم تا مطمئن شویم که نیازهای منحصر به فرد آنها را برآورده می کند. چه مدرسه شما بزرگ باشد یا کوچک، ما می خواهیم مطمئن شویم که شما از آن بهره مند می شوید.

لطفاً نظرسنجی سیستم های CLS را تا 30 دسامبر تکمیل کنید تا افکار و نگرانی های خود را به اشتراک بگذارید.

به ما بپیوندید تا مدارس زبان را به قرن 21 بیاورم.

Δείτε το βίντεο στα ελληνικά

Η CLSSA αναπτύσσει την Πύλη Κοινοτικών Σχολείων Γλωσσών, γνωστή και ως CLSP. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για τα κοινοτικά σχολεία για την οργάνωση και επεξεργασία όλων των επίσημων διαδικασιών όπως οι εγγραφές των μαθητών, η καταγραφή παρουσιών, η συλλογή των αρχείων προσωπικού και οι κρατήσεις για εκπαιδευτικά
σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης. Η Πύλη CLSP θα διαχειρίζεται επίσης την
εγγραφή των κοινοτικών σχολείων στον οργανισμό της CLSSA -και τις μεταγενέστερες διαδικασίες για την χρηματοδότηση τους.

Αναζητούμε σχόλια και από
τα 99 κοινοτικά σχολεία για να βεβαιωθούμε ότι η Πύλη CLSP ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες σας. Ανεξαρτήτως αν το σχολείο σας είναι μεγάλο ή μικρό, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επωφεληθείτε από αυτό το εργαλείο. Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για την Έρευνα του Συστήματος της Πύλης CLSP , έως τις 30 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και τις ανησυχίες σας για αυτό το χρήσιμο εργαλείο.

Ελάτε μαζί μας, και ενωθείτε με τις προσπάθειες μας, να φέρουμε τον τομέα των Κοινοτικών Σχολείων Γλωσσών στον 21ο αιώνα.

इस वीडियो को हिंदी में देखें

CLSSA सामुदायिक भाषा स्कूल पोर्टल विकसित कर रहा है, जिसे CLSP के रूप में जाना जाता है। यह नामांकन जैसे रिपोर्टिंग कार्यों को कारगर बनाने के लिए सीईएलएसएस का एक उपकरण होगा। छात्र उपस्थिति। कार्मिक रिकॉर्ड. और प्रशिक्षण बुकिंग। यह CLS सदस्यता और वित्त पोषण प्रबंधन को भी संभालेगा।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी 99 स्कूलों से फीडबैक मांग रहे हैं कि यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। चाहे आपका स्कूल बड़ा हो या छोटा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको लाभ हो।

कृपया अपने विचारों और चिंताओं को साझा करने के लिए 30 दिसंबर तक सीएलएस सिस्टम सर्वेक्षण पूरा करें। सामुदायिक भाषा स्कूल क्षेत्र को 21वीं सदी में लाने में हमसे जुड़ें

Hãy xem video này bằng tiếng Việt

CLSSA đang phát triển Cổng thông tin trường học ngôn ngữ cộng đồng, hay còn gọi là CLSP. Đây là một công cụ để CLS hợp lý hóa các nhiệm vụ báo cáo như tuyển sinh, điểm danh, hồ sơ nhân sự và đăng ký đào tạo. Nó cũng sẽ xử lý việc quản lý thành viên và tài trợ của CLS.

Chúng tôi đang tìm kiếm phản hồi từ tất cả 99 trường để đảm bảo nó đáp ứng được nhu cầu riêng của họ. Cho dù trường học của bạn lớn hay nhỏ, chúng tôi đều muốn đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi. Chúng tôi mới bạn điền Khảo sát hệ thống CLS trước ngày 30 tháng 12 để chia sẻ suy nghĩ và mối quan tâm của bạn.

Hãy cùng chúng tôi đưa lĩnh vực trường ngoại ngữ cộng đồng vào thế kỷ 21.

What is the CLSP?

This infographic gives a brief overview of what the CLSP will be used for and when it will be rolled out to CLSs.

Skip to content